SHKONI ME POSHTE I KENI 3 OPSIONE (SCROLL DOWN) ↓↓↓

Lexoni me shume mbi episodin e sotem te “Jete”! Cfare do te ndodhe me Hajat dhe Murat?

SHKONI ME POSHTE I KENI 3 OPSIONE (SCROLL DOWN) ↓↓↓

Video eshte me poshte
What Is Forex?
The foreign exchange market (forex, FX, or currency market) is a global decentralized market for the trading of currencies. This includes all aspects of buying, selling and exchanging currencies at current or determined prices. In terms of volume of trading, it is by far the largest market in the world, followed by the Credit market.


Derja shfrytëzon mundësinë e artë për t’i treguar Muratit se kush është Hajati në të vërtetë. Në kompani plas një skandal i madh. Kush do ta dëbojë Hajatin nga kompania? Edhe Keremi s’do t’i shpëtojë inatit të Muratit, i cili e akuzon se pse nuk i ka treguar të vërtetën më parë.
Check out the video below:

openload eshte me poshte

Leave a Comment

Your email address will not be published.