SHKONI ME POSHTE I KENI 3 OPSIONE (SCROLL DOWN) ↓↓↓

Jete, Dashuria nuk do fjale – Pamje nga epizodi i fundit

SHKONI ME POSHTE I KENI 3 OPSIONE (SCROLL DOWN) ↓↓↓

Video eshte me poshte
What Is Forex?
The foreign exchange market (forex, FX, or currency market) is a global decentralized market for the trading of currencies. This includes all aspects of buying, selling and exchanging currencies at current or determined prices. In terms of volume of trading, it is by far the largest market in the world, followed by the Credit market.
Asllëja e dashuron Dorukun dhe vazhdon të vuajë për të. A do të martohen dy të rinjtë? Gjatë një zënke në shtëpi, Hajati rrëzohet nga shkallët? Ç’do të ndodhë me fëmijën? Si do të rrjedhin ngjarjet pas disa vjetësh?
Check out the video below:

openload eshte me poshte

Leave a Comment

Your email address will not be published.